Een Marina in de Rijnhaven biedt een nieuwe functie in Rotterdam, namelijk aanlegplaatsen voor grotere jachten die in de regio gebouwd zijn of voor grotere jachten van Nederlandse eigenaren en buitenlandse bezoekers. Momenteel heeft Rotterdam nog geen plek waar dergelijke grotere jachten aan kunnen meren, terwijl er een groeiende behoefte aan is. Deze behoefte komt door de groeiende stroom van nieuwbouworders voor jachtwerven in de regio en door een aantal mondiale trends waardoor Rotterdam onderdeel kan worden van internationale vaarroutes voor de pleziervaart.

Diverse marktpartijen willen daarom investeren in de jachthaven, waardoor de kosten van de aanleg en exploitatie volledig door de markt worden gedekt.

Rotterdam zal flink profiteren van een dergelijk initiatief. De positieve effecten voor de werkgelegenheid, duurzaamheid en dienstverlening zijn aanzienlijk.

Rotterdam heeft een zeer rijke en gevarieerde maritieme historie. Daarbij wordt misschien niet gelijk gedacht aan een specifieke inbreng op het gebied van bouwen van jachten. Toch zijn ook daar prachtige voorbeelden van te vinden die het waard zijn om uit de vergetelheid te halen. Denk bijvoorbeeld aan de vele VOC-jachten die er zijn gebouwd, of de hoge kwaliteit van de SS Rotterdam, die nog steeds bewonderd kan worden. Ook de laatste jaren kwamen er regelmatig bijzondere jachten 'door de bruggen' die in het Rotterdamse achterland zijn gemaakt.

Minder bekend is ook dat juist de Rijnhaven een zeer sterke maritieme historie kent. Hoewel het momenteel vaak gezien wordt als een 'verstilde plas water' was het ooit een 'bruisende, walmende, stampende havenkom' met grote technische innovaties als nieuwe kade-technieken en een geheel geëlektrificeerde haven.

De combinatie van specifieke maritieme technieken en de bijzondere historie van de Rijnhaven past zo naadloos bij de nieuwe ambities van Rotterdam

Bij de ontwikkeling van het Marina concept is uitgegaan van een beproefde maritieme indeling van de schepen met een rustige uitstraling met op de achtergrond de prachtige gebouwen op de Wilhelminapier.

Het plan bestaat uit een flexibel concept van drijvende steigers dat als het ware het 'snoer' vormt waar 'vele parels aan geregen' worden. Het Global Center of Adaptation, de huidige 'bollen', het eventuele drijvende zwembad en de Marina met South Bank Terminal worden zo een logisch geheel waarbij een maximale flexibiliteit is gegarandeerd.

De plannen voor de Marina in de Rijnhaven worden komende periode verder uitgewerkt. Een van de opties is het plan om een drijvend maritiem terras te maken met een knipoog naar het verleden.